Boden inquiries:

The local and regional businesses are of great importance to our establishment in Boden. Along with global assets, they are crucial for us to succeed, which is why we want to make it as simple as possible to contract companies from the local area when we find it to be the best alternative. We are in the very early stages of our sourcing process and have created a contact page where you as a local or regional company can register your interest. Follow the link or scan the QR code to register: https://survey.typeform.com/to/TLMytpaH

Kontaktyta för regionalt och lokalt näringsliv:

Det lokala och regionala näringslivet är mycket viktigt för vår etablering i Boden - tillsammans med den globala tillgången är det helt avgörande för att vi ska lyckas. Vi vill därför göra det så enkelt som möjligt att anlita bolag från närområdet i de fall vi anser det vara det bästa alternativet. Vi befinner oss just nu i startgroparna av vårt inköpsarbete, och har skapat en kontaktyta där ni som lokalt eller regionalt bolag kan registrera ert intresse. Följ länken eller scanna QR-koden för att göra en intresseanmälan: https://survey.typeform.com/to/TLMytpaH